ลดต้นทุนในการจัดซื้อ

ด้วยซอฟแวร์ e-Auction ของ บีส ไดเมนชั่น สามารถกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันราคาของซัพพลายเออร์ได้มากขึ้น ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้ประหยัดขึ้น 8-10%

เพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อ

ด้วยการต่อรองราคาผ่านซอฟแวร์ e-Auction ของ บีส ไดเมนชั่น ผู้ขายสินค้าสามารถเสนอราคาและแข่งราคาในระบบได้โดยเสรี เป็นการเสนอราคาแข่งขันกันเองโดยตรง จึงช่วยขจัดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดๆ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ

ช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาราคาและต่อรองราคา สรุปผลการเสนอราคาได้ทันที และเรียกดูข้อมูลการต่อรองราคาย้อนหลังจากระบบได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในอนาคตได้

about img

บริการระบบ e-Auction

e-Auction หรือ e-Bidding คือ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ (Online Platform) ที่นำมาใช้กับงานจัดซื้อของบริษัท โดยปรับขั้นตอนการ “เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายสินค้า” มาใช้เป็นระบบ e-Auction แทน

e-Auction เป็นระบบที่กำหนดให้เฉพาะผู้ขายสินค้าที่บริษัทคัดเลือกแล้ว เสนอราคาที่ต้องการขายเข้าระบบ ในลักษณะการแข่งขันเสนอราคาระหว่างผู้ขายที่ถูกคัดเลือกในสินค้าชนิดนั้นๆ ผู้ขายสามารถเสนอราคาลดลงไปเรื่อยๆโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอราคาแต่จำกัดเวลาการเสนอราคา

อ่านต่อ...
team img

ประโยชน์จากการใช้ e-Auction

ระบบ e-Auction ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย(เพิ่มกำไร)ให้บริษํทได้เฉลี่ย 8-10% ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยลดเวลาการทำงานลง และฝ่ายจัดซื้อสามารถใช้เวลาในการพัฒนางานจัดซื้ออื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...

อ่านต่อ

team img

การนำระบบ e-Auction ไปใช้งาน

สามารถนำไปใช้กับการเสนอราคาและต่อรองราคา ทั้งแบบเสนอแข่งราคาลง (Reverse Auction) และเสนอแข่งเพิ่มราคาได้ (Forward Auction) ดังนั้นจึงสามารถนำ e-Auction มาใช้กับการจัดซื้อสินค้า(การจัดจ้างงานบริการ) และการขายสินค้า...

อ่านต่อ

team img

ลูกค้าที่ใช้งาน e-Auction ของเรา

กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับ บีส ไดเมนชั่น มีมากกว่า 3,000 ราย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ บริษัทเอกชนทั่วประเทศ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างผ่านซอฟแวร์การประมูลอีอ๊อกชั่น กว่า 5 แสนล้านบาท มีจำนวนการให้บริการประมูลออนไลน์...

อ่านต่อ