ลูกค้าที่ใช้บริการ e-Auciton กับ บีส ไดเมนชั่น

บีส ไดเมนชั่นมีประสบการณ์ในการให้บริการระบบ e-Auction ตั้งแต่ปี 2544 มีลูกค้าที่ใช้บริการแล้วมากกว่า 3,000 หน่วยงานในประเทศไทย จำนวนครั้งที่ให้บริการแล้วมากกว่า 50,000 ครั้ง และมูลค่าจัดซื้อผ่านระบบของ บีส ไดเมนชั่น ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท

ตัวอย่าง ลูกค้าที่ใช้บริการกับ บีส ไดเมนชั่น

Pruksa - พฤกษา
SHERA - เฌอร่า
BEM - บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
PTT Group - กลุ่ม ปตท.
ThaiBev - ไทยเบฟ
Bangchak - บางจาก
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรี
ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินติดล้อ
Grand Trinity - แกรนด์ ทรีนีตี้
Big C - บิ๊กซี
Top Market - ท็อปส์ มาร์เก็ต
Central Marketing Group (CMG)
The Mall Group
ICON SIam - ไอคอนสยาม
Thai Food Group (TFG) - ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
TOYOTA
Toshiba
Cardinal Health
Thai Summit Group
KCE Technology
BHIRAJ BURI - ภิรัชบุรี
Yusen Logistics - ยูเซ็น โลจิสติกส์
JWD group - บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
Linde
CKPower (CKP) - บมจ.ซีเค พาวเวอร์
THAPPLINE - บจก.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
K-99