ติดต่อเรา PDF Print E-mail

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
(ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54, โทรสาร 02-298-0331-2
อีเมล์ ฝ่ายการตลาด: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
อีเมล์ ฝ่ายการเงิน: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it