หน้าแรก  

ประกาศกระทรวงการคลัง 2548
ประกาศกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

  โปรดศึกษารายละเอียดเอกสารชุด ก. , ชุด ข. และคู่มือการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับผู้มีสิทธิ์เสนอราคาตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารชุด ก.
  เอกสารชุด ก. หมายถึง เอกสารแจ้งรายละเอียดการรับการอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • Down Load
 • เอกสารชุด ก.

  เอกสารชุด ข.
    เอกสารชุด ข. หมายถึง เอกสารแจ้งรหัส Username / Password และแบบฟอร์มกรณีขาดการเชื่อมต่อกับระบบ
 • Down Load
 • เอกสารชุด ข.

  คู่มือวิธีการเสนอราคาประมูล
   
 • Down Load
 • คู่มือวิธีการเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


   
  หน้าแรก

  บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
  979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
  © Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.